AVG-GDPR

EU General Data Protection Regulation (GDPR) 

 In Nederland wordt de GPDR de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) genoemd. 

Vanaf volgend jaar mei is de "General Data Protection Regulation" van kracht. Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU. Deze Europese wet dwingt bedrijven en instanties tot zorgvuldig omgaan met privacygevoelige informatie van derden. Niet alleen krijgen organisaties die persoonsgegevens verwerken meer verplichtingen, mensen van wie de persoonsgegevens worden opgeslagen krijgen ook meer rechten. Uitgebreide wetgeving en hogere boetes moeten ervoor zorgen dat organisaties verantwoordelijkheid nemen en zorgvuldig met data van derden omgaan. Dit vergt een gedegen voorbereiding én investeringen. De juiste IAM implementatie, support en beheer helpt op veel belangrijke punten bij het voldoen aan de GDPR en is daarom een onmisbaar onderdeel van uw ICT-infrastructuur. 

Het belangrijkste onderdeel van de nieuwe wet is dat je als organisatie moet kunnen aantonen wat je met persoonsgegevens doet, hoe je deze (veilig) bewaard en wie er toegang toe hebben. IDM helpt op 5 belangrijke punten bij het voldoen aan de GDPR. Wat zijn die punten? 

Veilig in loggen is een must!

Veilige toegang en een veilig netwerk zijn afhankelijk van veel factoren: de gebruikers, de locaties waar vanaf gewerkt wordt (lokaal, op afstand, in een nevenvestiging), en waar de data of applicaties zich bevinden (lokaal, in de cloud of een combinatie daarvan). 

Door gebruik te maken van de Modiam oplossing van RealOpen IT kan men niet alleen veilig inloggen, maar het zorgt er ook voor dat de medewerkers alleen bij die specifieke files en applicaties kunnen waartoe ze geautoriseerd zijn. Zo leidt veilig inloggen tot veiliger werken. 


 Wil u goed voorbereid zijn voor deze nieuwe wetgeving? Laat ons dan helpen, we hebben er inmiddels veel ervaring mee en kunnen u helpen met de te ondernemen acties.  

Neem contact met ons op

REALOPEN IT
Informaticalaan 7
2628 ZD Delft

T: 015-256 8969
E: info@realopenit.nl
Share by: