AVG-GDPR

EU General Data Protection Regulation (GDPR) 

GDPR, of in het Nederlands : de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt van kracht op 25 mei 2018. 

De spelregels voor omgang met persoonsgegevens zijn aangescherpt.
 In een aantal stappen bereidt u de procedures, systemen en processen in uw organisatie voor op de eisen van de AVG. Hoeveel menskracht en middelen u moet inzetten om deze stappen goed te doorlopen, hangt mede af van de mate waarin uw organisatie voldoet aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Veilig in loggen is een must!

Veilige toegang en een veilig netwerk zijn afhankelijk van veel factoren: de gebruikers, de locaties waar vanaf gewerkt wordt (lokaal, op afstand, in een nevenvestiging), en waar de data of applicaties zich bevinden (lokaal, in de cloud of een combinatie daarvan). Door gebruik te maken van de Modiam oplossing van RealOpen IT kan men niet alleen veilig inloggen, maar het zorgt er ook voor dat de medewerkers alleen bij die specifieke files en applicaties kunnen waartoe ze geautoriseerd zijn. Zo leidt veilig inloggen tot veiliger werken.  Wil u goed voorbereid zijn voor deze nieuwe wetgeving? Laat ons dan helpen, we hebben er inmiddels veel ervaring mee en kunnen u helpen met de te ondernemen acties.  

Neem contact met ons op

REALOPEN IT
Informaticalaan 7
2628 ZD Delft

T: 015-256 8969
E: info@realopenit.nl
Share by: