Access Management

ACCESS MANAGEMENT

Advanced Authentication Framework

Medewerkers toegang nodig tot bedrijfsapplicaties en bedrijfsinformatie om hun werk goed te kunnen doen. Het toegangsbeheer stelt vast welke identiteit (Identity) een persoon heeft en controleert of deze toegang (Access) mag hebben tot de gewenste bedrijfsinformatiesystemen. Hiervoor moet de medewerker kunnen aantonen dat hij is wie hij zegt dat hij is. Dat gebeurt met een gebruikersnaam en wachtwoord, of ‘iets wat je weet’. Deze authenticatie kan men versterken met bijvoorbeeld een pasje, toegangspas of ‘iets wat je hebt’. Dit wordt ook two-factor authentication genoemd.

Complexe regels

Identiteit en toegangsbeheer staan ook bekend als Identity en Access Management (IAM). IAM zorgt niet alleen voor een veilige toegang tot het bedrijfsnetwerk (authenticatie) maar regelt ook de rechten van de gebruiker (autorisatie). Afhankelijk van de functie en het takenpakket van de medewerker, wordt aan de hand van een set complexe regels bepaald tot welke systemen en applicaties hij toegang krijgt. Deze toegangsrechten kunnen ook variëren, bijvoorbeeld omdat de medewerker meerdere functies heeft of zo nu en dan op een andere locatie werkt. Met IAM is het eenvoudig medewerkers snel en veilig toegang te geven tot de juiste bedrijfsapplicaties, zonder dat de IT-beheerder of HR-manager daar een omslachtig en tijdrovend proces voor hoeft op te starten. 

Neem contact met ons op

REALOPEN IT
Informaticalaan 7
2628 ZD Delft

T: 015-256 8969
E: info@realopenit.nl
Share by: