Subscriptie

Subscriptie
Subscriptie is het recht om de afgenomen modules gedurende een jaar te gebruiken, inclusief het recht om nieuwe versies ervan te gebruiken.

Binnen het onderdeel beheer van Modiam Servicedesk zorgt RealOpen IT ervoor dat de nieuwste versie in uw omgeving wordt geïmplementeerd.

Modulair
Modiam is opgebouwd uit modules. Er zijn modules voor bronsystemen, modules voor het framework en modules voor afnemende systemen. 

Alle Modiam modules worden door RealOpen IT ontworpen, gebouwd en onderhouden in nauwe samenwerking met de leverancier van de applicatie waaraan de module koppelt. Modiam klanten maken, al naargelang hun keuze, gebruik van dezelfde modules.

Governance
Van organisaties wordt verwacht dat zij controle hebben over de informatiebeveiliging. Beschikbaarheid van informatie en continuiteit van informatievoorziening moet afdoende worden gewaarborgd, terwijl gebruiksgemak en eenvoudige toegang ook moet worden geregeld. De aangekondigde aanpassingen in de privacy wetgeving heeft impact op de manier hoe uw organisatie omgaat met informatie. RealOpen IT ondersteunt u om uw vragen op dit vlak te beantwoorden. 
Servicedesk
Modiam Servicedesk is een integraal onderdeel van Modiam. Met Modiam Servicedesk bent u verzekerd bent van een optimaal werkende, up-to-date en stabiele Modiam omgeving.

Modiam Servicedesk omvat de volgende onderdelen Support, Beheer, Monitoring en informatievoorziening.

Share by: