Single Sign-on

SINGLE SIGN ON:

Gebruikers hoeven maar één keer in te loggen

Organisaties gebruiken veel verschillende (online) bedrijfsapplicaties, waar medewerkers afzonderlijk voor moeten inloggen. Het telkens opnieuw inloggen in een groot aantal accounts en het onthouden van verschillende wachtwoorden is omslachtig. Single sign on (eenmalig aanmelden) zorgt ervoor dat eindgebruikers maar één keer in hoeven te loggen. Daarna krijgen ze automatisch toegang tot verschillende applicaties en resources in het netwerk. Single sign on heeft als voordeel dat de eindgebruiker niet meerdere wachtwoorden hoeft te onthouden en sneller van applicaties kan wisselen, en dus productiever is. De systeembeheerder krijgt minder vaak te maken met verzoeken om wachtwoorden op te vragen of te resetten.

Een logisch onderdeel

Single sign on is een logisch een onderdeel van Modiam. Na de juiste authenticatie logt de gebruiker in. Modiam zorgt ervoor dat de gebruiker vervolgens toegang heeft tot de vereiste applicaties en bestanden. Klik hier voor weergave van het "framework"

Neem contact met ons op

REALOPEN IT
Informaticalaan 7
2628 ZD Delft

T: 015-256 8969
E: info@realopenit.nl
Share by: