Risk Management

RISK MANAGEMENT OF RISICOBEHEER:

Risicobeoordelingen

Een organisatie kan niet elk intern proces volledig dichttimmeren. Daarom bestaat de kans dat er een onverwachte gebeurtenis plaatsvindt, die vervolgens van invloed is op de activiteiten van de organisatie. Een risico is een mogelijke gebeurtenis waarvan vooraf niet volledig duidelijk is óf hij plaatsvindt, en wat de gevolgen zijn. Elk bedrijf loopt risico’s, vaak bewust. Want zonder risico’s is er geen ruimte voor innovatie, groei en creativiteit. Hoeveel risico een bedrijf wil lopen, en wat de beoordeling van het niveau van risico’s is, hangt af van de branche, organisatie en werknemers. Omdat de verschillen per branche en bedrijven zo divers zijn, is het essentieel om context en belang mee te nemen in risicobeoordelingen. 

Neem contact met ons op

REALOPEN IT
Informaticalaan 7
2628 ZD Delft

T: 015-256 8969
E: info@realopenit.nl
Schending van privacy navenant verminderd

Het invoeren van beheersmaatregelen en monitoring kunnen bijdragen aan het inzichtelijk maken én verkleinen van de risico’s. Hiervoor gebruikt men onder andere Identity & Access Management (IAM).  Beheersmaatregelen zorgen ervoor dat de kans op risico’s afneemt (preventief) waarbij de gevolgen van de risico’s worden gereduceerd (repressief). Toegepast op het bovenstaande voorbeeld: door medewerkers bepaalde rechten te geven (en te ontzeggen), wordt het risico dat een werknemer ongeautoriseerd in vertrouwelijke gegevens kijkt aanzienlijk verkleind, en is de kans op schending van privacy navenant verminderd. 
Share by: