Privacy

PRIVACY

Fikse boete

Privacy is een veelbesproken onderwerp omdat het iedereen raakt. In Nederland bestaat er geen algemene ‘wet op de privacy’ er zijn verschillende privacywetten die een bepaald deelgebied beschrijven en beschermen. De bekendste wet is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Deze wet beschrijft hoe men persoonlijke gegevens mag opslaan en verwerken. Vanaf januari 2016 is de Wbp aangepast en een van de belangrijkste veranderingen is dat bedrijven en instanties verplicht zijn om datalekken te melden, anders volgt een fikse boete. 

Datalek voorkomen

Om een datalek te voorkomen is het belangrijk dat het beschermen van gegevens heel serieus wordt genomen. De Wbp bepaalt dat persoonsgegevens door middel van ‘passende technische en organisatorische maatregelen dienen te worden beveiligd’. Het is belangrijk om data niet alleen technisch tegen vreemde ogen te beschermen, maar ook beleidsmatig te regelen dat alléén die medewerkers die de data nodig hebben voor hun werk, beveiligde toegang hebben tot deze gegevens. 
Identity & Access Management (IAM)-oplossingen

Met onze Identity & Access Management (IAM)-oplossingen zorgen we ervoor dat uw gegevens maximaal beveiligd zijn om te voorkomen dat privacygevoelige informatie 'op straat' komt te liggen. Bovendien regelen we, aan de hand van vooraf opgestelde regels, wie toegang heeft tot bepaalde files en applicaties. Maar er is uiteraard meer mogelijk. De modulair opgebouwde Access Manager is ook een oplossing voor een beveiligde toegang tot vertrouwelijke cliënteninformatie en alle andere online diensten. Een bijzondere feature van deze oplossing is de real-time monitoring. Deze maakt duidelijk wie toegang probeert te verkrijgen of heeft verkregen en zorgt voor proactieve beveiliging tegen ongewenste toegang.

Neem contact met ons op

REALOPEN IT
Informaticalaan 7
2628 ZD Delft

T: 015-256 8969
E: info@realopenit.nl
Share by: