Identity Governance & Administration (IGA)

IDENTITY GOVERNANCE & ADMINISTRATION [IGA]

Nieuwe benaming voor IAM

Omdat Identity & Access Management (IAM) een heel breed vlak bestrijkt waar veel steeds meer processen bij komen kijken, heeft Gartner een nieuwe term geïntroduceerd: Identity Governance & Administration (IGA). Deze term hanteert Gartner als nieuwe benaming voor IAM-oplossingen die niet alleen Identity en Access Governance bieden, maar ook User Administration en Provisioning voor het beheer van de Identity en Access life cycle over meerdere systemen.

Het belang van IGA wordt nog groter nu veel overheden, toezichthouders, brancheverenigingen en partijen in de leveringsketen eisen dat organisaties gedragscodes, richtlijnen voor goed bestuur en wet- en regelgeving aantoonbaar naleven. Dit wordt ook wel 'compliancy' genoemd. Door identiteiten en hun toegangsrechten op de juiste manier te beheren, is er minder risico dat organisaties het slachtoffer worden van hackers of dat zij te maken krijgen met de financiële of juridische gevolgen van een inbreuk op het informatiesysteem.

IGA verbetert de efficiëntie, beveiliging en compliancy door identiteitenbeheer te automatiseren voor fysieke, virtuele en cloudomgevingen. Het maakt IT meer flexibel en komt tegemoet aan de steeds strengere eisen ten opzichte van privacy en wetgeving hieromtrent. 

Neem contact met ons op

REALOPEN IT
Informaticalaan 7
2628 ZD Delft

T: 015-256 8969
E: info@realopenit.nl
Share by: