Kopie2 Home

INTRODUCTIE
Modiam is de Identity en Access management oplossing van RealOpen IT. Modiam is de verzamelnaam voor processen, technieken en diensten om het beheer van identiteiten en autorisaties op een effectieve en veilige manier voor uw organisatie te organiseren. Het gaat hierbij niet alleen om identiteiten en autorisaties van uw eigen medewerkers, maar ook die van uw cliënten, klanten, leerlingen en andere relaties.

RealOpen IT levert Modiam As-a-Service, de inrichting van Modiam wordt projectmatig uitgevoerd en facturatie van Modiam vindt plaats op basis van gebruik, per gebruiker of FTE, per afgesproken periode Als u daarover meer wilt weten neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.

ENTREE ANIMATIE
SUBSCRIPTIE
Subscriptie is het recht om de afgenomen modules gedurende een jaar te gebruiken, inclusief het recht om nieuwe versies ervan te gebruiken.

Binnen het onderdeel beheer van Modiam Servicedesk zorgt RealOpen IT ervoor dat de nieuwste versie in uw omgeving wordt geïmplementeerd.

MODULAIR
Modiam is opgebouwd uit modules. Er zijn modules voor bronsystemen, modules voor het framework en modules voor afnemende systemen. Alle Modiam modules worden door RealOpen IT ontworpen, gebouwd en onderhouden in nauwe samenwerking met de leverancier van de applicatie waaraan de module koppelt. Modiam klanten maken, al naargelang hun keuze, gebruik van dezelfde modules.

GOVERNANCE
Van organisaties wordt verwacht dat zij controle hebben over de informatiebeveiliging. Beschikbaarheid van informatie en continuiteit van informatievoorziening moet afdoende worden gewaarborgd, terwijl gebruiksgemak en eenvoudige toegang ook moet worden geregeld. De aangekondigde aanpassingen in de privacy wetgeving heeft impact op de manier hoe uw organisatie omgaat met informatie. RealOpen IT ondersteunt u om uw vragen op dit vlak te beantwoorden. 
SERVICEDESK
Modiam Servicedesk is een integraal onderdeel van Modiam. Met Modiam Servicedesk bent u verzekerd bent van een optimaal werkende, up-to-date en stabiele Modiam omgeving.

Modiam Servicedesk omvat de volgende onderdelen Support, Beheer, Monitoring en informatievoorziening.


EVEN WAT CIJFERS:
Onze oplossingen verwerken inmiddels méér dan:

WAT VINDEN ONZE KLANTEN ERVAN?

“Het belangrijkste voordeel is dat een nieuwe werknemer automatisch toegang krijgt tot de juiste applicaties.  
Hierdoor kan men direct aan de slag op elke locatie zonder te hoeven wachten op collega’s.”

GerJan Stam, hoofd ICT van ZNWV
“We zagen ons daarom genoodzaakt toegang te regelen op basis van de rol die de gebruiker heeft. Dat vroeg om de oplossing van RealOpen IT , dat ook de rechten regelt voor toegang tot Office365 en andere applicaties.."
Johan Holtrust, Regio College Zaandam
"RealOpen IT realiseerde een koppeling met SharePoint zodat studenten en medewerkers online kunnen (samen)werken aan documenten. De toegang verloopt nu via één inlogportaal dat voor alle gebruikers hetzelfde is.."
Rick Ruumpol, hoofd ICT ROC van Twente

WE WERKEN SAMEN MET DE
MOOISTE ORGANISATIES IN NEDERLAND

LEES OVER ONZE REFERENTIES
Share by: