Identity Governance and Administration

IDENTITY GOVERNANCE AND ADMINISTRATION (IGA)

Vraagt om een beleidsmatige aanpak

Governance is een heel breed begrip dat zich het beste laat omschrijven als de manier waarop bedrijven en organisaties hun wijze van besturen hebben geregeld in overeenstemming met gedragscodes, richtlijnen voor goed bestuur, en wet- en regelgeving. Dit is vaak een vereiste om wet- en regelgeving aantoonbaar na te leven. Het vraagt om een beleidsmatige aanpak met duidelijke, handhaafbare regels voor de processen en het gedrag binnen de organisatie. Governance wordt gerelateerd aan consequent management, samenhangend beleid, transparante processen en goed onderbouwde beslissingen. Al deze processen moeten in lijn zijn met de bedrijfsdoelstellingen. In de praktijk zorgt Governance ervoor dat er beleidsregels en richtlijnen worden opgesteld die ervoor zorgen dat werknemers weten binnen welke grenzen zij hun werk kunnen doen. De beleidsregels en richtlijnen zorgen voor een heldere aanpak en voorkomen onduidelijkheden.

IT-infrastructuur onderdeel maken van Governance

Governance heeft natuurlijk ook betrekking op IT. De IT-infrastructuur moet zo ingericht zijn dat de systemen de bedrijfsstrategie, het bedrijfsbeleid en de bedrijfsdoelstellingen ondersteunen. Een voorbeeld: het bedrijfsbeleid vereist dat werknemers wel overal mogen werken, maar dat dit, uit veiligheidsoverwegingen, alleen mag op apparatuur die is goedgekeurd door de organisatie. Modiam maakt het in dit geval mogelijk dat elke werknemer autorisatie krijgt tot de benodigde applicaties en files, mits gebruik wordt gemaakt van de bedrijfslaptop of tablet.

Doordat Modiam dit soort regels en voorwaarden in het IT-systeem laat gelden, is het hiermee mogelijk de IT-infrastructuur een meetbaar en essentieel onderdeel te laten uitmaken van het Governance vraagstuk wat bij veel organisaties nog steeds niet op orde is.

Neem contact met ons op

REALOPEN IT
Informaticalaan 7
2628 ZD Delft

T: 015-256 8969
E: info@realopenit.nl
Share by: