Compliancy

COMPLIANCY

Ook grote multinationals en zorginstellingen

Compliancy is een term waarmee aangeduid wordt of organisatie aantoonbaar voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. Op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft) zijn financiële ondernemingen verplicht een compliancy functie in te stellen. Maar niet alleen financiële instellingen zien de waarde van toezicht op het naleven van wet- en regelgeving binnen het bedrijf. Ook grote multinationals en zorginstellingen nemen 'compliant zijn' heel serieus, het gaat namelijk om de bescherming van de reputatie en de integriteit van een bedrijf.

Kans op datadiefstal

Het naleven van wet- en regelgeving is niet alleen belangrijk voor een organisatie, maar ook voor de maatschappij. Digitalisering, internet en de cloud brengen steeds meer zorgen over de bescherming van persoonsgegevens met zich mee. Daarom is Compliancy tegenwoordig bijna synoniem aan het naleven van (internationale) privacy wetgeving. Zorginstellingen zijn bijvoorbeeld verplicht zorgvuldig om te gaan met patiëntendossiers. De patiënteninformatie moet veilig en afgeschermd worden opgeslagen, maar ook goed toegankelijk blijven voor artsen en personeel. De kans op datadiefstal moet minimaal zijn.

Tegelijkertijd moeten de patiëntengegevens wel beschikbaar zijn, anders wordt het werk bemoeilijkt en daalt de kwaliteit van de zorg. IAM regelt dat zorgmedewerkers met één druk op de knop toegang hebben tot de dossiers en applicaties die ze nodig hebben. Op basis van hun ‘identiteit’ krijgen ze bepaalde rechten, gebaseerd op regels die vooraf zijn vastgelegd. Verandert de functie of treedt de medewerker uit dienst? Dan past men eenvoudigweg een account aan of heft deze op. Door de inlog op het systeem veilig te regelen en de toegang alleen beschikbaar te maken voor de juiste personen, is de organisatie (voor dit geldende onderdeel) compliant. Download hier de 'cross reference whitepaper' over NEN7510 en IDM.

Neem contact met ons op

REALOPEN IT
Informaticalaan 7
2628 ZD Delft

T: 015-256 8969
E: info@realopenit.nl
Share by: